Články

Tip na výlet: Na pomezí tří krajů

Těsně za hranicí Kraje Vysočina (50 km JZ od Třebíče) se nachází obec Lubnice. Po cestě nejde zabloudit, u Želatavy najedete na říčku Želetavku a pojedete po proudu až do Lubnice. Právě Želetavka určuje ráz zdejší krajiny. Jejím dílem jsou hluboká údolí lemovaná skalními věžemi, rozlehlé louky podél toku nebo prudká úbočí. V okolí Lubnice se z poměrně jasně jižně orientované dívčiny stává neklidná mladice, která se klikatí a stačí k západu. Těsně před vesnicí Lubnice vytvořila nivu a na ni navazující stráň. A na tu vás právě zveme.


Smutné povídání o dravcích

Všichni mají spoustu práce, suší seno, zalévají zahrádky, ptáci krmí mlaďata. Jen někdo u Mastníka má fůru času a baví se tím, že zřejmě střílí po dravcích.

Výlet na Obřanskou stráň

Tuto zajímavou lokalitu najdete na samém okraji Brna v Obřanech cestou kolem řeky do Bílovic. Stráň se nachází na pravém břehu Svitavy na výběžku skalního masivu k řece. Procházkou kolem vody se dlouho skrývá před zraky návštěvníků. Rozkládá se přímo na prvním tunelu tratě ve směru na Bílovice a vykoukne, až když zdoláme výšlap na úroveň horní hrany tunelu. Je odtud krásný pohled na celé úbočí Hádů.


Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281