Články

Hořečkový rok

Hořeček český je bezesporu jednou z nejohroženějších rostlin na Vysočině, ale vlastně v celé České republice. Máme štěstí, že poslední lokality této krásné a trochu tajemné rostliny se nacházejí právě v našem okolí, tedy na pomezí Třebíčska a Jihlavska. Každoroční čekání na to, jak rostlinky vyklíčily, vzešly, přežily horké léto a tuhou zimu vyvrcholilo v průběhu září, kdy hořečky rozkvetly. Výsledky letošního roku jsou pozitivní a tak trochu překvapivé.

Za letními okáči do Naloučan

Nedaleko Naloučan v údolí Oslavy pod Čikovskou myslivnou najdete opravdový ráj okáčů. Místo leží na zelené turistické značce a na Mlynářské cyklostezce, proto jde dobře zapojit do výletu údolím Oslavy.

Tip na rychlovýlet – stráň ve Vladislavi

Jedna z našich lokalit je úplně skvělá na výlet s parametry vlak - málo kroků - krásná příroda - hotovo. Lze libovolně nastavovat přidáváním počtu kroků.

Stráň, o které mluvím, se nachází celých 72 m od vlakové zastávky Vladislav zastávka. Jedná se o step s vykukující skalkou o délce asi 200 m. Rozhodně si nezapoměňte síky, protože bude co chytat. Tuto neděli jsme napočítali během 20 minut 22 druhů motýlů a v kusech stovky, to nešlo spočítat. Klidně si je zkuste chytit, ale nechejte je tam, a máme co počítat příští rok a máme pro koho tuto krásnou stráň udržovat.

Tip na výlet: Na pomezí tří krajů

Těsně za hranicí Kraje Vysočina (50 km JZ od Třebíče) se nachází obec Lubnice. Po cestě nejde zabloudit, u Želatavy najedete na říčku Želetavku a pojedete po proudu až do Lubnice. Právě Želetavka určuje ráz zdejší krajiny. Jejím dílem jsou hluboká údolí lemovaná skalními věžemi, rozlehlé louky podél toku nebo prudká úbočí. V okolí Lubnice se z poměrně jasně jižně orientované dívčiny stává neklidná mladice, která se klikatí a stačí k západu. Těsně před vesnicí Lubnice vytvořila nivu a na ni navazující stráň. A na tu vás právě zveme.


Smutné povídání o dravcích

Všichni mají spoustu práce, suší seno, zalévají zahrádky, ptáci krmí mlaďata. Jen někdo u Mastníka má fůru času a baví se tím, že zřejmě střílí po dravcích.

Výlet na Obřanskou stráň

Tuto zajímavou lokalitu najdete na samém okraji Brna v Obřanech cestou kolem řeky do Bílovic. Stráň se nachází na pravém břehu Svitavy na výběžku skalního masivu k řece. Procházkou kolem vody se dlouho skrývá před zraky návštěvníků. Rozkládá se přímo na prvním tunelu tratě ve směru na Bílovice a vykoukne, až když zdoláme výšlap na úroveň horní hrany tunelu. Je odtud krásný pohled na celé úbočí Hádů.


Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281