Ekosoutěže pro ZŠ a SŠ

Ekocentrum Chaloupky při ZO ČSOP Kněžice ve spolupráci s Chaloupky, o.p.s. již řadu let pořádá místní a krajské kolo přírodovědné soutěže "Zelená stezka - Zlatý list" pro základní školy a krajské kolo soutěže "Ekologická olympiáda" pro střední školy. Obě soutěže podporují Lesy ČR, s.p. Realizace soutěží je možná pouze ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi a s pomocí řady dobrovolníků.

Zelená stezka-zlatý list

je celostátní soutěž mimoškolních dětských kolektivů s kladným vztahem k přírodě ve znalostech přírody i její ochraně. Vyhlašovatelem soutěže je Sdružením mladých ochránců přírody a spoluvyhlašovatelem je MŠMT ČR. V roce 2010 se jedná již o 38. ročník této soutěže. Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (občanská sdružení, školská zařízení,...). Předpokládá se hlubší zájem talentované mládeže o přírodu, ekologii a životní prostředí. Soutěží se ve dvou kategoriích - mladší (do 6. třídy včetně) a starší (7. - 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií).

Více informací o soutěži na www.smop.cz

Kontak: Iveta Machátová, tel. 731 440 922, e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz

Ekologická olympiáda

celostátní soutěž středoškolské mládeže s kladným vztahem k přírodě ve znalostech o přírodě a dovednostech v přírodě. Spoluvyhlašovatelem této celostátní soutěže typu B je MŠMT ČR. Ekocentrum Chaloupky při ZO ČSOP Kněžice pořádá ve spolupráci s Chaloupky,o.p.s. již několik let krajské kolo této soutěže. Od roku 2010 je pořadatelem také národního kola Ekologické olympiády.

Kontakt: Iveta Machátová,e-mail: iveta.machatova@chaloupky.cz a Martin Kříž, e-mail: matin.kriz@chaloupky.cz

Patnáctý ročník soutěže Zelená stezka

O víkendu 18. - 20. května 2012 proběhl již patnáctý ročník krajského kola přírodovědné soutěže pro dětské kolektivy Zelená stezka - Zlatý list. Za krásného počasí zavítalo na 105 soutěžících do malebného údolí řeky Oslavy u Nesměře nedaleko Velkého Meziříčí. "Děti soutěží ve věku základní školy ve dvou kategoriích. V kategorii mladších jsou děti do 6. třídy a v kategorii starších od sedmé do deváté třídy. Na letošním ročníku se sešlo sedm šestičlenných družstev v mladší kategorii a sedm šestičlenných družstev ve starší kategorii. Zastoupeno bylo 8 škol a dětských oddílů nejen z kraje Vysočina," uvedla Iveta Machátová, koordinátorka soutěže.

Vítězné kolektivy z loňska obhájily prvenství i v Křižanově

V krajském kole přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list o víkendu 20. - 22. května v Křižanově soutěžilo 14 družstev z celého kraj Vysočina a již známe vítěze. "Děti soutěží ve věku základní školy ve dvou kategoriích. V kategorii mladších jsou děti do 6. třídy a v kategorii starších od sedmé do deváté třídy. Na letošním ročníku se sešlo sedm šestičlenných družstev v mladší kategorii a sedm šestičlenných družstev ve starší kategorii. Zastoupeno bylo 8 škol a dětských oddílů nejen z kraje Vysočina," uvedla Iveta Machátová, koordinátorka soutěže.

Bory a Velká Bíteš se radovaly z vítězství v soutěži Zelená stezka-Zlatý list

Celkem 15 družstev ze základních škol Velkého Meziříčí, Borů a Velké Bíteše se v sobotu 9. dubna zúčastnilo 9. ročníku místního kola přírodovědné soutěže Zelená stezka - Zlatý list. Soutěž každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy Ostrůvek Velké Meziříčí.

Krajské kolo Ekologické olympiády 2010

Sedmý ročník středoškolské soutěže Ekologická olympiáda zavítal ve dnech 13. - 15. října 2010 na Humpolecko do okolí obce Kaliště. Celkem 36 soutěžících rozdělených do 12 týmů ze sedmi různých škol kraje Vysočina´, ale i Jihomoravského kraje prověřilo své nejen biologické znalosti.

Krajské kolo Zelené stezky-Zlatého listu 2010

V přírodovědné soutěži Zelená stezka - Zlatý list o víkendu 21. - 23. května soutěžilo 15 družstev z celého kraj Vysočina a již známe vítěze. Na letošním ročníku se sešlo šest šestičlenných družstev v mladší kategorii a devět šestičlenných družstev ve starší kategorii. Zastoupeno bylo 8 škol a dětských oddílů z kraje Vysočina.

Národní kolo Ekologické olympiády 2010

Vítězové krajských kol ekologických olympiád, středoškoláci z celé republiky, změřili své vědomosti v celostátním kole environmentální soutěže. Tu tentokrát připravily ve dnech 12. - 14. května v okolí Nedvědice ekocentra z Vysočiny. "Národní kolo této prestižní soutěže jsme pořádali poprvé. Místo konání jsme vybrali k danému tématu Suroviny a životní prostředí záměrně, nebo Bystřicko je geologicky nejpestřejší oblastí v rámci celé republiky, má bohatou historii těžby např. nedvědického mramoru, lepidolitu nebo uranu, ale i dalších surovin", uvedla koordinátorka soutěže, Iveta Machátová z Českého svazu ochránců přírody Kněžice.

Místní kolo Zelené stezky-Zlatého listu 2010

Letos již po sedmé připravila ZO ČSOP Kněžice ve spolupráci se SEV Ostrůvek dne 4. 4. 2010 místní kolo soutěže ve Velkém Meziříčí. Pro soutěžící byla nachystána soutěžní stezka v Balinském údolí a témata stanoviš byla tentokrát o hmyzu, obojživelnících a rostlinách jarního aspektu. Soutěžící mohli prokázat také své znalosti z hydrologie a ochrany přírody. Celkem se sešlo 56 soutěžících. Výherci z Borů a Velké Bíteše postoupili do krajského kola soutěže.

Krajské kolo Ekologické olympiády 2009

Ve dnech 14. - 16. října 2009 proběhl v Bystřici nad Pernštejnem 6. ročník krajského kola přírodovědné soutěže "Ekologická olympiáda" s ústředním tématem "Voda v krajině". Soutěž zahájila krajská radní pro oblast školství RNDr. Marie Kružíková. Středoškoláci z celé Vysočiny a Jihomoravského kraje zápolili nejen s náročnými úkoly, ale zároveň s počasím, které přineslo první sníh.

Krajské kolo Zelené stezky-Zlatého listu 2009

Již 12. krajské kolo soutěže "Zelená stezka - Zlatý list" proběhlo o víkendu 22. - 24. 5. 2009 ve SEV Chaloupky u Kněžice. Soutěžilo 18 družstev ve dvou kategoriích, celkem 105 dětí.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281