Fond Vysočiny (2009-2010)

Rok 2009 byl velmi úspěšný pro ZO ČSOP Kněžice co se týče tohoto rogramu vyhlášeného Krajem Vysočina. Z 9 podaných projektů bylo podpořeno 7. Jedná se výhradně o průzkumy drobných lokalit na Vysočin , které budou probíhat až do konce roku 2010. ZO ČSOP Kněžice získala podporu na průzkumy PP Pahorek u Vržanova, xerotermních lokalit ve Vladislavi, vodního hmyzu v Brtnici a Jihlávce, Salátova kopce u Zašovic, mechorostů Vysočiny, lokality Staré duby u Plešic nebo PP Prosenka.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281