Nabídka ekocentra

Ekocentrum Chaloupky při ZO ČSOP Kněžice má statut osvětového ekocentra a sídlí společně se Střediskem ekologické výchovy Chaloupky v hájovně na okraji lesa mezi Kněžicemi a Novou Brtnicí. Ekocentrum Chaloupky již řadu let pořádá ve spolupráci se SEV Ostrůvek ve Velkém Meziříčí a SEV Chaloupky místní a krajské kolo přírodovědné soutěže "Zelená stezka - Zlatý list" pro základní školy a krajské kolo soutěže "Ekologická olympiáda" pro střední školy. V roce 2010 se ZO ČSOP Kněžice pustila také do organizace národního kola Ekologické olympiády. Realizace soutěží je možná pouze ve spolupráci s dalšími odbornými institucemi a s pomocí řady dobrovolníků.


Dále ekocentrum každoročně pořádá jarní a podzimní víkendové brigády na chráněných územích, letní týdenní dobrovolnickou akci Kosení, osvětové akce pro širokou veřejnost jako Den otevřených dveří v PR Na Podlesích u Hrutova s názvem " Louka plná orchidejí", Den Země, Den stromů (společně se SEV Chaloupky) či populárně-naučné vycházky a přednášky. V neposlední řadě organizuje každoročně v lednu odborný seminář na téma ochrany přírody pro další NNO, zástupce samosprávy, státní správy a odborných organizací.


Rovněž se ekocentrum zabývá vlastní publikační činností a dle finančních možností vydává zpravodaj Ochrana přírody a krajiny v kraji Vysočina. Vzdělávací a osvětové akce jsou každoročně podpořeny ze společného programu MŽP a MŠMT "Národní sí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty" administrovaného SSEV Pavučina a ČSOP.Adresa ekocentra: Kněžice 109, pošta Okříšky 671 25

Otvírací hodiny pro veřejnost: dle telefonické domluvy předem

Kontaktní poštovní adresa: Kněžice 109, pošta Okříšky 671 25

Kontaktní osoba: Martin Kříž, 775 740 221, martin.kriz@chaloupky.cz

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281