O nás

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je celostátní nevládní organizace, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jejím posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současné době má cca 6500 členů, mezi nimiž naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu.


ZO ČSOP Kněžice je jedna z 324 poboček Českého svazu ochránců přírody a zaměřuje se na praktickou ochranu přírody, odbornou činnost, ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. ČSOP Kněžice je zřizovatelem samostatné právnické osoby "Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání" a vlastníkem areálu střediska Chaloupky.

Název: 62/88 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kněžice

Sídlo: Kněžice 109, 675 29 Kněžice

Telefon: 721 321 281, 777 486 956

e-mail: info@csopknezice.cz

web: www.csopknezice.cz

IČO: 188 25 460

DIČ: CZ18825460, plátce DPH

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., č.ú. 2600096738/2010

Předseda: Václav Křivan

Hospodář: RNDr. Jozef Zetěk

Člen výboru: Jiří Kvasnička

Revizor: Kateřina Feikusová

Registrace: ve spolkovém rejstříku pod spisovou značkou L 49147 vedenou u Městského soudu v Praze
Počet členů k 31.12.2014: 24

Počet zaměstnanců k 31.12.2014: 9 na 8,1 úvazku

HISTORIE

Český svaz ochránců přírody Kněžice zahájil svou činnost v roce 1988. Organizace byla založena pro členy dětského oddílu, kteří postupně odrůstali školním lavicím. Dětský oddíl Mladých ochránců přírody působil v Kněžicích od roku 1973. V roce 1984 započala dobrovolná péče o Přírodní rezervaci Urbánkův palouk. Po dohodě ZŠ Kněžice, JZD Opatov, ONV Třebíč, Svazu družstevních rolníků a Západomoravského muzea Třebíč byl Urbánkův palouk dne 7. 2. 1985 vyhlášen jako "Laboratoř v přírodě" pro oddíl Mladých ochránců přírody při ZŠ Kněžice. Stal se tak místem pro rozvíjení biologických znalostí a dodnes přispívá k záchraně mizejících rostlinných druhů podhorských luk. Základy ZO ČSOP Kněžice byly tedy založeny na ekologické výchově dětí a mládeže a na péči o chráněná území v okolí Kněžic.

Od roku 1991 působí v rámci ZO ČSOP Kněžice Středisko ekologické výchovy Chaloupky. Členové ZO ČSOP Kněžice postupně budovali areál Chaloupek z bývalého loveckého zámečku - pozdější lesovny. Činnost střediska Chaloupky se postupně rozrůstala a směřovala zejména do oblasti výukových programů pro školy a vzdělávání pedagogických pracovníků. V roce 1995 bylo středisko Chaloupky zařazeno do sítě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jako první nestátní školské zařízení zaměřené na ekologickou výchovu a vzdělávání. Po dalších jednáních s MŠMT v roce 1998 založila ZO ČSOP Kněžice samostatnou právnickou osobu - obecně prospěšnou společnost s názvem "Chaloupky - středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě, o.p.s.", která zcela přebrala výchovnou a vzdělávací činnost. Od roku 1999-2008 zůstalo ZO ČSOP Kněžice na starost provoz a údržba areálu Chaloupky, řízení Ekocentra, zajištění programů na ochranu přírody, údržba chráněných území a vedení dětského oddílu Mladých ochránců přírody Vydry. Od roku 2002 pak ZO ČSOP Kněžice zastává funkci Regionálního centra ČSOP pro Vysočinu.

Rok 2008 byl rokem velkých změn. Zemřela zakladatelka tradice ochrany přírody na Chaloupkách a ZO ČSOP Kněžice, její dlouholetá předsedkyně, paní Mgr. Květoslava Burešová. Do pozice nové předsedkyně ZO ČSOP Kněžice byla jmenována Iveta Machátová. Od ledna byl přijat odborný pracovník Ing. Václav Křivan, který započal významný rozvoj ZO ČSOP Kněžice v oblasti ochrany přírody. Byl založen Pozemkový spolek Podhorácko (dnes PS Chaloupky) a odborné pracoviště Centrum ochrany přírody. Odborná činnost včetně praktické ochrany přírody se pod taktovkou ZO ČSOP Kněžice rozvinula tak, že v roce 2009 byli přijati další 3 odborní pracovníci na plný úvazek. Pracoviště Centra ochrany přírody se přesouvá ze střediska Chaloupky do bývalé školy v Zašovicích. V tomtéž roce zahájila ZO ČSOP Kněžice rovněž svou zemědělskou činnost spočívající v chovu ovcí a pastvě na přírodně cenných územích Vysočiny (např. PP Kamenný vrch nebo Salátův kopec).


Rok 2010 proběhl ve znamení dalšího rozvoje organizace. Počet zaměstnanců se zvýšil na 5, rozšířil se okruh pracovních aktivit a rozrůstající se stádo ovcí se přestěhovalo na zakoupený Jeřábkův statek v Zašovicích. Významným počinem byla realizace řady projektů z Fondu Vysočiny, které přinesly nové poznatky o biodiverzitě našich zájmových lokalit. V tomto roce jsme byli také úspěšní žadatelé o podporu praktické činnosti naší organizace a to hned u tří nadací (Nadace VIA, Nadace Veronica, Nadace Partnerství). S pomocí řady dobrovolníků jsme úspěšně zvládli péči o téměř 16 ha lokalit a s pomocí ovcí jsme rozšířili pastvu na další významnou lokalitu v Radoníně.


Základní organizace ČSOP Kněžice má k 3.12.2014 tyto členy:

 • Vladislav Bureš, Třebíč
 • Jiří Dohnal, Kněžice
 • Marcela Pelikánová, Lovosice
 • Markéta Machátová, Horní Heřmanice
 • Iva Suchá, Zašovice
 • Josef Zetěk, Brtnice
 • Jiří Kvasnička, Kněžice
 • Iveta Machátová, Brtnice
 • František Machát, Brtnice
 • Jana Zeková, Brtnice
 • Vlasta Hábová, Lipová Lázně
 • David Kucharič, Třebíč
 • Veronika Saláková, Brodce
 • Eva Břízová, Třebíč
 • David Bříza, Třebíč
 • Aleš Jelínek, Řečice
 • Jiří Špaček, Markvartice
 • Karel Křivan, Zašovice
 • Kateřina Feikusová, Boskovštejn
 • Jitka Pechová, Hostkovice
 • Václav Křivan, Štěměchy
 • Pavlína Křivanová, Štěměchy
 • David Křivan, Štěměchy
 • Amálie Křivanová, Štěměchy

Ke stažení

  Vyrobilo Vergilio
  tel. 564 034 582, 721 321 281