Odborný seminář ochrany přírody

Centrum ochrany přírody Chaloupky při ZO ČSOP Kněžice pořádá od roku 2008 každoročně v lednu odborný seminář na téma ochrany přírody pro zástupce dalších NNO, samosprávy, státní správy i odborných organizací. Dvoudenní pracovní seminář se věnuje praktické ochraně přírody na Českomoravské vrchovině a je příležitostí pro setkání pracovníků ochrany přírody a výměnu nejen odborných poznatků a výsledků nejnovějších průzkumů, ale především praktických zkušeností z provedených zásahů na chráněných i nechráněných územích Českomoravské vrchoviny. Níže naleznete programy jednotlivých ročníků. Pokud by vás zajímaly konkrétní vystoupení přednášejících, ozvěte se na info@csopknezice.cz. Pokusíme se pro vás prezentaci zajistit nebo alespoň poskytnout kontakt na přednášejícího.

Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině (2015)

Seminář se konal v rámci projektu "Přírodní rozmanitost Vysočiny" podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Ochrana přírody na Českomoravské vrchovině - Plány péče (2012)

Konání semináře bylo podpořeno v rámci projektu "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" financovaného SFŽP a MŽP.

Ochrana přírody na Českomoravské vrchovině - Ochrana lesů (2011)

Konání semináře bylo podpořeno v rámci projektu "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" financovaného SFŽP a MŽP.

Aktuální trendy v péči o přírodně cenné lokality (2008)

Seminář proběhl v rámci projektu "Zapojování veřejnosti do ochrany přírody", který je podpořen Blokovým grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281