Podpora vzniku a rozvoje PS

V České republice působí v současné době na šest desítek pozemkových spolků a pečují o více jak 550 zajímavých přírodních lokalit o celkové výměře přes 3000 hektarů a o několik památkových objektů. Co jsou vlastně pozemkové spolky? Jsou to neziskové organizace, které pečují o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnictví, smluvních vztahů či dlouhodobé spolupráce s vlastníky. Obdobné organizace působí na celém světě, například ve Velké Británii mají již více jak stoletou tradici a patří k druhému největšímu vlastníku půdy po královské rodině. U nás se začalo toto hnutí rozvíjet v polovině 90. let, kdy docházelo v souvislosti s restitucemi a privatizacemi k velkým majetkovým změnám v krajině a bylo zřejmé, že vlastnické vztahy se pro účelnou ochranu přírody a krajiny (ale i památek) stávají klíčovými. Co je platné veškeré úsilí nadšenců, sázejících ve volných chvílích stromy či pečujících o vzácnou louku, pokud si pak vlastník vzpomene, že na pozemku chce pěstovat kukuřici, neřku-li postavit garáž. Veškerá práce, vynaložené peníze i nadšení jdou v tu chvíli vniveč. Proto začaly některé organizace uzavírat s vlastníky zajímavých a cenných pozemků dlouhodobé smlouvy, nebo takové pozemky rovnou vykupovat.


Koordinátorem hnutí pozemkových spolků v České republice je Český svaz ochránců přírody. Systémem akreditací zaručuje, že jméno pozemkových spolků nebude zneužito, pozemkovým spolkům zajišuje metodický servis, právní pomoc, pro umožnění výkupů nejohroženějších pozemků vyhlásil veřejnou sbírku Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz). Pozemkovým spolkům napomáhá v jejich nelehké a užitečné činnosti i dotační Program na podporu vzniku a rozvoje pozemkových spolků každoročně podpořený Ministerstvem životního prostředí.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281