Profily odborníků

Centrum ochrany přírody Chaloupky je profesionálním odborným pracovištěm ZO ČSOP Kněžice. Provádí odbornou a praktickou ochranu přírody. Zabývá se především výzkumem a ochranou biodiverzity a krajiny. Rok 2008, který byl prvním rokem fungování centra, ukázal, že v oboru a v regionu je pro práci centra opravdu velký prostor. O jeho služby je zájem natolik velký, že během sedmi let posílilo ze 2 na 9 zaměstnanců. Centrum ochrany přírody Chaloupky působí hlavně v jižní polovině kraje Vysočina, ale velká část jeho aktivit je směřována i do okolních regionů (Znojemsko, Jindřichohradecko, Žďársko).


Odborní pracovníci Centra ochrany přírody Chaloupky


Václav Křivan - vedoucí Centra ochrany přírody Chaloupky, odborný pracovník (0,9 úvazek)

Studium na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity, Využívání a ochrana zemědělské krajiny (1995 - 2000), Správa CHKO Třeboňsko (2000-2003) - odborný pracovník OP (Natura 2000, plány péče o MZCHÚ, management), Správa NP Podyjí (2004-2007) - odborný pracovník - zoolog (zoologie, Natura 2000, management). Od roku 2000 práce na entomologických průzkumech a posudcích pro ochranu přírody, od roku 2005 monitoring vybraných evropsky významných druhů hmyzu (jasoň dymnivkový, klínatka rohatá a žlutonohá, brouci, …), od roku 2008 entomologické inventarizační průzkumy a plány péče o EVL v Jihomoravském kraji, příprava podkladů pro projekty implementace Natury 2000 do OPŽP v Jihočeském kraji, koordinátor programu "Brouci" v rámci programu ČSOP "Ochrana biodiverzity".

Specializace: brouci, motýli, vážky, ptáci; pastviny, xerotermní trávníky, světlé lesy; péče o lokality zaměřená na bezobratlé živočichy.

Náplň práce: odborné průzkumy, biologická hodnocení, správní řízení, plány péče o chráněná území, plánování managementových zásahů, odborné přednášky, vedení exkurzí


Aleš Jelínek - odborný pracovník (1,0 úvazek)

Studium na PřF Ostravské univerzity (1994 - 97) a PřF Univerzity Karlovy v Praze (1997 - 99), obor zoologie bezobratlých. Praxe ve státní správě ochrany přírody na OŽP MěÚ Dačice (2003 - 2009), spolupráce na zpracování inventarizačních průzkumů, plánů péče o ZCHÚ a biologických hodnoceních především v Jihočeském kraji, monitoring raka říčního a vydry říční, spolupráce na přípravě implementace soustavy Natura 2000 v JčK. Od začátku roku 2009 odborný pracovník Centra ochrany přírody Chaloupky při ČSOP Kněžice.

Specializace: pavouci, denní motýli, obojživelníci, vodní ptáci; xerotermní trávníky, rašelinné louky; agenda a zastupování ve správních řízeních a procesu posuzování vlivů na životní prostředí.
Náplň práce: odborné průzkumy, biologická hodnocení, správní řízení, plány péče o chráněná území, plánování managementových zásahů, odborné přednášky, vedení exkurzí


Kateřina Feikusová - projektový pracovník (0,5 úvazek, t.č. na mateřské dovolené)

Studium na PřF Masarykovy univerzity v Brně, obor systematická zoologie a ekologie (1995-2003). Praxe v přírodovědeckém výzkumu na Ústavu biologie obratlovců (2000-2003) a v ochraně přírody na Správě NP Podyjí (2006-2009). V letech 2001-2003 účast na mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČR. Od března 2009 odborný pracovník Centra ochrany přírody Chaloupky při ČSOP Kněžice.

Náplň práce: mezinárodní vztahy, příprava projektových žádostí, organizace odborných seminářů a exkurzí, správce webových stránek, medializace, dobrovolnictví, správa Pozemkového spolkuMarta Penn - odborný pracovník (0.6 úvazek)
Studium na ZF MZLU Brno, obor zahradní inženýrství (1996-2001). Praxe ve státní správě ochrany přírody na OŽP MěÚ Třebíč (2006 - 2010). Od září 2010 odborný pracovník Centra ochrany přírody Chaloupky při ČSOP Kněžice.
Náplň práce: dendrologie, staré krajové odrůdy, správní řízení, příprava projektových žádostí, organizace odborných seminářů a exkurzí, správce webových stránek, medializace, dobrovolnictví, správa Pozemkového spolku


Jitka Pechová - účetní (1,0 úvazek)

Studium na SPŠ v Jihlavě, obor automatizační technika (ukončení 1991) a na Obchodní akademii v Třebíči (ukončení 1994). Od května 2010 pracovní Centra ochrany přírody Chaloupky při ČSOP Kněžice.

Náplň práce: účetnictví a správa daníJiří Špaček - managmentový pracovník (1,0 úvazek)

Studium Střední odborné učiliště lesnické Lesonice (1990-1993), Střední lesnická škola Šluknov obor Lesní hospodářství (1993-1995), praxe cca dva roky v lese, od roku 2000 do 2011 údržba zeleně, ořezy stromů atd.

Náplň práce: realizace managementových zásahů na přírodně cenných lokalitách, chov ovcí

Petr Veselý - managementový pracovník (1,0 úvazek)

Náplň práce: realizace managementových zásahů na přírodně cenných lokalitách, chov ovcí

Karel Křivan - managmentový pracovník (1,0 úvazek)

Náplň práce: realizace managementových zásahů na přírodně cenných lokalitách, chov ovcí, opravy strojů a práce s kovem

Zdeněk Soukop - managmentový pracovník (1,0 úvazek)

Náplň práce: realizace managementových zásahů na přírodně cenných lokalitách, chov ovcí.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281