Výlet na Obřanskou stráň

Tuto zajímavou lokalitu najdete na samém okraji Brna v Obřanech cestou kolem řeky do Bílovic. Stráň se nachází na pravém břehu Svitavy na výběžku skalního masivu k řece. Procházkou kolem vody se dlouho skrývá před zraky návštěvníků. Rozkládá se přímo na prvním tunelu tratě ve směru na Bílovice a vykoukne, až když zdoláme výšlap na úroveň horní hrany tunelu. Je odtud krásný pohled na celé úbočí Hádů.


Místo rozhodně udělá radost každému, koho zajímá hmyz. Malá lokalita je doslova nabytá šestinožci. Stepní faunu doplňují druhy lesních lemů a světlých lesů z okolí. Během chvíle se podařilo najít několik zajímavých druhů tesaříků jako třeba běžné teplomilné druhy kozlíčků Calamobis filim, Phytoecia coerulescens nebo jednoho z posledních letošních kozlíčků písečných (Dorcadion pedestre).

Naopak vcelku nevšedním zážitkem bylo pozorování tesaříka Echinocerus floralis, který patří spíše k typickým letním druhům. Jeden z největších pokladů zdejší entomofauny však čekal hned na přístupové cestičce přes tra. Vzácný rýhonosec Rhabdorrynchus seriegranosus žijící na hadinci obecném. Tento ještě nedávno téměř vymizelý druh se v posledních letech opět šíří jižní Moravou. K dalším skvostům toho místa patří stepní mandelinka Cheilotoma musciformis, kterou můžete pozorovat na vičenci ligrusu. Také motýli zdejšího místa znalce potěší. K nejhojnějším patří modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), k zajímavým zase drobný a nenápadný modrásek tolicový (Cupido decoloratus). I ten, kde se nezabývá matýly si jestě všimne nápadných okáčů bojínkových (Melaanargia galathea) nebo velkého černobílého okáče voňavkového (Brintesia circe). I když díky suchu lokalita rychle ztrácí ze své jarní krásy, bude zajímavá i v letním období a to hlavně pro znalce rovnokřídlého hmyzu, jak naznačují stovky nedospělých sarančí modrokřídlých na písčitých cestičkách.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281