Krajské kolo Ekologické olympiády 2009

Ve dnech 14. - 16. října 2009 proběhl v Bystřici nad Pernštejnem 6. ročník krajského kola přírodovědné soutěže "Ekologická olympiáda" s ústředním tématem "Voda v krajině". Soutěž zahájila krajská radní pro oblast školství RNDr. Marie Kružíková. Středoškoláci z celé Vysočiny a Jihomoravského kraje zápolili nejen s náročnými úkoly, ale zároveň s počasím, které přineslo první sníh.

Ve středu probíhala poznávačka vodních bezobratlých a rostlin. Studenti skládali do správného pořadí fotky řeky Svratky, na slepé mapě vyznačovali hlavní české řeky, vypočítávali sklony svahů a zakreslovali povodí řeky Bystřice, prošli i hydrologickým testem. Ve čtvrtek čekal na soutěžící náročný praktický úkol. Každé družstvo si vylosovalo určitý úsek řeky Bystřice, který museli měřit, odebírat vzorky, hodnotit dopad činností v krajině na řeku a naopak. Výsledky celodenního zkoumání prezentovali před odbornou komisí. V komisi zasedli krajský radní pro životní prostředí Zdeněk Ryšavý, vodohospodář Povodí Moravy, geograf z Masarykovy univerzity a lektoři z Chaloupek. Prostřednictvím prezentací jednotlivých družstev jsme tak dohromady získali obrázek o charakteru řeky Bystřice od pramene až po soutok se Svratkou, což je nějakých 23 km. Ještě ve čtvrtek večer proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Soutěžící převzali ceny a gratulace od pana radního Ryšavého. V pátek na soutěžící již čekala exkurze na Vírskou přehradu a do úpravny vody ve Švařci. Akce proběhla ve spolupráci s VOŠ Bystřice nad Pernštejnem, LS Nové Město na Moravě a Povodím Moravy. Byla podpořena Krajem Vysočina, Sdružením MOP ČSOP, Lesy ČR, s.p. a ze společného programu MŽP a MŠMT administrovaného SSEV Pavučina a ČSOP - Národní sí environmentálního vzdělávání, výchov a osvěty.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281