Krajské kolo Zelené stezky-Zlatého listu 2009

Již 12. krajské kolo soutěže "Zelená stezka - Zlatý list" proběhlo o víkendu 22. - 24. 5. 2009 ve SEV Chaloupky u Kněžice. Soutěžilo 18 družstev ve dvou kategoriích, celkem 105 dětí.

Soutěž slavnostně zahájila paní RNDr. Marie Kružíková, radní kraje Vysočina pro oblast školství. Sobotní dopoledne zúčastněné kolektivy obhajovaly před porotou svoji celoroční práci pro přírodu a o přírodě. Škála činností byla velmi pestrá, až udivující. Výroba a vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, pomoc při přenášení žab při jarních tazích, péče o studánky, exkurze do přírody, péče o školní přírodní zahradu, akce ke Dni Země, péče o zeleň kolem školy i v obci a mnoho dalšího. Přesně v poledne vyběhla na soutěžní stezku první hlídka starších. Trasa stezky byla dlouhá asi 4 km a bylo na ní celkem 10 stanoviš. Stanoviště se týkala botaniky, ornitologie, co žije a roste v lese, geologie, astronomie, zemědělství, speleologie, entomologie a také něco z myslivosti a všeobecných znalostí o přírodě a její ochraně. Zatímco starší soutěžili na stezce, na mladší účastníky čekala exkurze do okolí Chaloupek. Děti poznaly krásy přirozeného lesního potůčku a došly až na Střeliště, pozůstatky bývalé středověké tvrze u obce Radonín. Ještě v sobotu večer byly slavnostně vyhlášeny výsledky v soutěži v kategorii starších. Vítězem se stalo družstvo Sciurus z Gymnázia Pelhřimov, druhé místo obsadilo družstvo Bobříci z Gymnázia Chotěboř a třetí příčka patřila kroužku Kulíšci z Nového Veselí. V neděli dopoledne soutěžila na stezce kategorie mladších. Na stejné trase na ně čekala stejná zastavení, ale s jinými úkoly. Starší soutěžící si již v klidu užívali stejnou vycházku lesem kolem potůčku na Střeliště a zpět. Kolem druhé hodiny proběhlo vyhlášení výsledků v mladší kategorii a slavnostní zakončení celé akce. Vavříny v mladší kategorii si odnesli Primáti z Gymnázia Chotěboř, druhé místo obsadil přírodovědný kroužek při ZŠ Kněžice a třetí místo patřilo Otakárkům z Přibyslavi. Vítězná družstva z obou kategorií úspěšně reprezentovala kraj Vysočina v národním kole. Obě kola soutěže byla finančně podpořena Krajským úřadem kraje Vysočina, Centrem dětí a mládeže ČSOP a Lesy ČR, s.p.Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281