Místní kolo Zelené stezky-Zlatého listu 2010

Letos již po sedmé připravila ZO ČSOP Kněžice ve spolupráci se SEV Ostrůvek dne 4. 4. 2010 místní kolo soutěže ve Velkém Meziříčí. Pro soutěžící byla nachystána soutěžní stezka v Balinském údolí a témata stanoviš byla tentokrát o hmyzu, obojživelnících a rostlinách jarního aspektu. Soutěžící mohli prokázat také své znalosti z hydrologie a ochrany přírody. Celkem se sešlo 56 soutěžících. Výherci z Borů a Velké Bíteše postoupili do krajského kola soutěže.

Více než sto dětí z Velkého Meziříčí, Borů a Velké Bíteše se v sobotu 10. dubna zúčastnilo 8. ročníku místního kola přírodovědné soutěže pro dětské kolektivy Zelená stezka - Zlatý list, kterou uspořádal Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek. "Tradičně probíhá toto místní kolo soutěže v Balinském údolí. Tentokrát nám ale nepřálo počasí, a proto jsme soutěž přesunuli do našeho sídla na Ostrůvku," vysvětluje Jana Audy organizátorka soutěže a dodává: "Budova Ostrůvku vytvořila zázemí soutěže, samotná trasa s šesti stanovišti vedla blízkým parkem Čechovy sady." Na stezce, která nabízela netradiční pohledy na střechy budov města, poznávaly děti léčivé rostliny, pojmenovávaly pomůcky včelařů nebo se zamýšlely nad významem ptáků či mokřadů pro člověka. Soudě podle bodového hodnocení, prokázaly všechny děti hlubší zájem o přírodu a životní prostředí, nejvíce bodů však nasbíralo ve starší kategorii družstvo ze Základní školy Hany Benešové Bory a v mladší kategorii družstvo ze Základní školy Sokolovská z Velkého Meziříčí. Tyto dva kolektivy budou mít možnost porovnat své znalosti s ostatními soutěžícími v krajském kole soutěže, které se pořádá rovněž Český svaz ochránců přírody Kněžice a proběhne na konci května v okolí Telče.

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281