Národní kolo Ekologické olympiády 2010

Vítězové krajských kol ekologických olympiád, středoškoláci z celé republiky, změřili své vědomosti v celostátním kole environmentální soutěže. Tu tentokrát připravily ve dnech 12. - 14. května v okolí Nedvědice ekocentra z Vysočiny. "Národní kolo této prestižní soutěže jsme pořádali poprvé. Místo konání jsme vybrali k danému tématu Suroviny a životní prostředí záměrně, nebo Bystřicko je geologicky nejpestřejší oblastí v rámci celé republiky, má bohatou historii těžby např. nedvědického mramoru, lepidolitu nebo uranu, ale i dalších surovin", uvedla koordinátorka soutěže, Iveta Machátová z Českého svazu ochránců přírody Kněžice.

Akce proběhla pod záštitou RNDr. Marie Kružíkové, radní pro školství kraje Vysočina a pod křídly základní organizace ČSOP Kněžice z pověření Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP Praha a ve spolupráci s dalšími organizacemi, především se střediskem Chaloupky o.p.s.

"Zrovna geologie, která byla součástí tématu, není příliš oblíbená věda, nicméně formou zajímavých poznávaček a exkurzí na geologické lokality v okolí Rožné se povedlo u soutěžících probudit zájem o geologické vědy", pochvaluje si programový vedoucí soutěže Martin Kříž ze střediska Chaloupky. Praktická část soutěže začala například na hřbitově v Nedvědici. Hřbitovní náhrobky jsou totiž úžasnou geologickou sbírkou. Soutěž, testy, zkouška, geologická exkurze a poznávačky se odehrávaly pod dohledem geologů z Moravského zemského muzea Brno, odborným garantem soutěže byl RNDr. Stanislav Houzar, vedoucí mineralogicko-petrologického oddělení, geolog, který umí geologické vědy poutavě popularizovat.

Na soutěži dále spolupracovala Lesní správa Nové Město na Moravě a MZLU Brno. V odborné komisi kromě geologů z Moravského muzea a ekologů z Chaloupek zasedl i Zdeněk Ryšavý radní pro životní prostředí kraje Vysočina. Téma soutěže těžba, životní prostředí a surovinová politika tak měla zástupce ze všech dotčených oborů. Soutěž završila návštěva v Dolní Rožínce, kde se kvůli nepřízni počasí nešlo vyjít do terénu, ale i tak se účastníci dozvěděli mnoho zajímavé o činnosti jediného aktivního uranového dolu ve Střední Evropě. A nebyli by to ekologové, kdyby přednášející nezasypali dotazy a nevedli debatu o vlivu těžby uranu na životní prostředí.

Vítězem prestižní soutěže se stalo Gymnázium Chrudim, domácí Gymnázium Chotěboř bylo druhé a třetí místo vybojovaly Domažlice. "I přes nepřízeň počasí jsme spokojení, účastníci odjížděli sice mokří, ale se spoustou nových znalostí z problematiky životního prostředí," dodal Kříž.


Soutěž proběhla pod záštitou RNDr. Marie Kružíkové, radní pro oblast školství kraje Vysočina a za účasti Zdeňka Ryšavého, radního pro oblast životního prostředí kraje Vysočina, ve spolupráci s Chaloupkami o.p.s., Lesy ČR, s.p. (LS Nové Město na Moravě), Moravským muzeem Brno a MZLU Brno. Soutěž podporuje MŠMT, Lesy ČR, s.p. a Kraj Vysočina.

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281