Patnáctý ročník soutěže Zelená stezka

O víkendu 18. - 20. května 2012 proběhl již patnáctý ročník krajského kola přírodovědné soutěže pro dětské kolektivy Zelená stezka - Zlatý list. Za krásného počasí zavítalo na 105 soutěžících do malebného údolí řeky Oslavy u Nesměře nedaleko Velkého Meziříčí. "Děti soutěží ve věku základní školy ve dvou kategoriích. V kategorii mladších jsou děti do 6. třídy a v kategorii starších od sedmé do deváté třídy. Na letošním ročníku se sešlo sedm šestičlenných družstev v mladší kategorii a sedm šestičlenných družstev ve starší kategorii. Zastoupeno bylo 8 škol a dětských oddílů nejen z kraje Vysočina," uvedla Iveta Machátová, koordinátorka soutěže.

Sobotní dopoledne patřilo obhajobám celoroční práce pro přírodu a o přírodě. A komise opět zaznamenala opravdu pestrý přehled činností, které děti v rámci školy i v mimoškolní činnosti pro přírodu a v přírodě vykonávají. Výroba a vyvěšování budek pro ptáky a netopýry, péče o studánky, práce na chráněných územích, exkurze do přírody a do zajímavých zařízení, péče o školní zahradu, péče o zeleň kolem školy i v obci. V sobotu odpoledne vyběhly na soutěžní stezku hlídky ve starší kategorii. Trasa stezky byla dlouhá asi 4 km a bylo na ní celkem 10 stanoviš. Stanoviště se týkala botaniky, ornitologie, co žije a roste v lese, péči o les, astrologie, hydrobiologie, geologie, entomologie, zeměpisu, ochrany přírody a nechyběl ani všeobecný kvíz znalostí o přírodě. Zatímco starší soutěžili, mladší účastníci se vydali na exkurzi do přírodní rezervace Šebeň a tamní ojedinělou naučnou stezku věnovanou mravencům. Na exkurzi je pan Pavel Kříž ze základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bory, jejichž dílem zmíněná naučná stezka je. V neděli se karta obrátila. Mladší vyráží na soutěžní stezku a starší si užívali exkurze. Tentokráte do lesní školky v Budišově, odkud si kromě nových poznatků odvezli i malé sazeničky stromků a keřů. A jaké soutěž přinesla výsledky? V mladší kategorii zvítězilo družstvo Primátů z Gymnázia Chotěboř a ve starší kategorii družstvo Sciurus z Gymnázia Pelhřimov. Ale uznání si zaslouží všichni soutěžící. A také na dvě desítky dobrovolných pomocníků z řad středoškoláků a vysokoškoláků a pracovníci Lesů ČR, s.p. z Lesních správ Nové Město na Moravě a Třebíč. "Tato soutěž má dlouho historii. Vlastně letos probíhá již 40. ročník. Celostátním koordinátorem je Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP Praha. ČSOP Kněžice tuto tradici na Vysočině obnovilo před patnácti lety", upřesnila Iveta Machátová. Vítězná družstva z obou kategorií postupují do národního kola, které proběhne první červnový týden na Jižní Moravě. Akce je finančně podpořena Sdružením mladých ochránců přírody Praha, Lesy ČR, s.p. a MŽP a MŠMT ze společného programu "Národní sí EVVO".


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281