Beseda o přírodních hodnotách Štítar aneb máme u nás modráska

Společný projekt ZO ČSOP Kněžice a městyse Štítary s názvem " Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku" podpořeného Nadací Partnerství se blíží ke konci a tak zveme všechny občany Štítar a okolních obcí, stejně jako zájemce o modráska hořcového a další přírodní hodnoty Štítarska na besedu, která se uskuteční ve čtvrtek 9.6.2011 od 18 hodin v nekuřácké jídelně restaurace U Pavelců ve Štítarech. Na programu bude promítání fotek z akcí projektu, zhodnocení výsledků, povídání o historii lokality s pamětníky a občany, přírodovědný kvíz o ceny a především přednáška o přírodních hodnotách okolí v podání pracovníků ZO ČSOP Kněžice. Drobné občerstvení je zajištěno.

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281