Děti ze Štítar znají příběh modráska hořcového

Kterékoliv dítě ve Štítarech na Znojemsku zastavíte a zeptáte se ho, zda zná modráska hořcového, tak vám od úterý 31.5.2011 povypráví nejen celý životní cyklus modráska, ale ukáže vám také, kde a jak žije. Právě v tento den připravili pracovníci ZO ČSOP Kněžice pro místní ZŠ s 24 dětmi dopolední program o kriticky ohroženém modrásku hořcovém, jehož jedna z posledních lokalit se nachází právě nedaleko Štítar.

Program byl připraven v rámci společného projektu ZO ČSOP Kněžice a městyse Štítary s názvem " Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku" podpořeného Nadací Partnerství. Děti 1.-4. třídy si ráno vyslechly příběh modráska, jeho životní potřeby a naučily se poznávat jak samotného motýla, tak jeho živnou rostlinu hořec křižatý. Poté se společně s učitelským doprovodem vydaly do údolí Štítarského potoka, kde se účastnily odchytu hmyzu v rámci přírodovědné exkurze po lokalitě modráska a hledaly vzácné hořce. Po exkurzi si mohly na závěr programu otestovat své nabyté vědomosti v malém zábavném kvízu o ceny, který bezchybně splnily všechny děti do jednoho. Prostý dětský zájem o přírodu a znalosti okolí nás mile překvapily a zanechaly v nás příjemný pocit, že nová generace si bude snad více vážit drobných přírodních hodnot za vrátky svých domovů.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281