Obyvatelé Štítar ví, kde hledat svého modráska

Celkem 25 obyvatel Štítar na Znojemsku a okolních obcí vyrazilo sobotní odpoledne dne 3.7.2010 za modráskem hořcovým. Tuto akci uspořádal Český svaz ochránců přírody Kněžice společně s městysem Štítary v rámci společného projektu "Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku" podpořeného Nadací Partnerství. Cílem exkurze do údolí Štítarského potoka bylo seznámení místních obyvatel a dalších návštěvníků s touto mimořádně významnou přírodní lokalitou.

Jedná se o asi 1,5 ha stráň 2 km J od obce, kde se vyskytuje početná populace hořce křížatého a také modráska hořcového, který patří ke kriticky ohroženým druhům naší motýlí fauny. Trasa vedla od obecního úřadu podél Štítarského potoka na uvedenou lokalitu a zpět. Termín byl záměrně zvolen do období počátku kvetení hořců, které je zároveň dobou letu modrásků. Účastníci tak mohli na vlastní oči pozorovat samičky modrásků hořcových při vyhledávání živných rostlin a kladení vajíček. Kromě toho byly demonstrovány další významné druhy rostlin a živočichů na této lokalitě i během cesty. Hojně byla diskutována historie lokality a díky místním pamětníkům se podařilo získat velmi cenné informace využitelné pro další péči o tuto stráň. Ukázán a vysvětlen byl postup při realizaci zásahů na lokalitě, která je ohrožovaná rychlou sukcesí dřevin a šířením třtiny křovištní. Většina návštěvníků exkurze byla z řad místních obyvatel a také z okolních obcí. Nechyběl také zástupce regionálního tisku. Na závěr byla připravena vědomostní soutěž o drobné ceny pro nejmladší účastníky, jejímž cílem bylo zejména připomenout nejdůležitější body exkurze.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281