Osud modráska hořcového je obyvatelům Štítar lhostejný

Nebo je třeba se zamyslet nad efektivnější propagací akcí pro veřejnost v ochraně přírody? První společná pracovní akce ČSOP Kněžice a obyvatel Štítar dne 18.9.2010 v rámci projektu "Záchrana lokality kriticky ohroženého modráska hořcového u obce Štítary na Znojemsku" podpořeného Nadací Partnerství, kdy se měly pokosit zarůstající stráně plné vzácných hořců křižatých za obcí Štítary, nedopadla podle našeho očekávání.

Ani jeden z 25 účastníků červencové exkurze, kde bylo obyvatelům Štítary a přilehlých obcí, i dalším zájemcům vysvětleno, jaké přírodní bohatství se v údolí Štítarského potoka nachází a jak je třeba o něj pečovat, nepřišel přiložit ruku k dílu při zářijovém kosení. Invazní třtinu křovištní posekali pracovníci ČSOP Kněžice sami. Výzvou pro nás tedy zůstává nadále nejen čelit netradičnímu hospodaření a nešetrným zásahům do krajiny, ale také vymyslet, jak v této době oslovit společnost, která neslyší na otázky ochrany svého vlastního životního prostředí.

O modrásku hořcovém, jeho živné rostlině hořci křižatém a o našem projektu se více přečtěte na našem webu nalevo v sekci Projekty/Nadace Partnerství.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281