Ve Štítarech se rozdávaly vánoční borovičky

ZO ČSOP Kněžice a Městys Štítary uspořádali v rámci svého projektu na záchranu modráska hořcového, o kterém jsme vás na tomto místě již několikrát informovali, předvánoční vycházku do údolí Štítarského potoka na Znojemsku spojenou s drobnou prací na lokalitě. Letos poslední akce pro veřejnost se konala v pondělí 20.12.2010 a pro svou vánoční borovičku si přišlo 6 obyvatel Štítar.

Společně s pracovníky ZO ČSOP Kněžice odstranili výsadbu nepůvodní borovice, která pomalu ale jistě zarůstala suché stráně porostlé hořci křižatými - domovskými rostlinami vzácného modráska. Během hodiny byly borovičky společně s trnkami a nálety habru pokáceny, odtaženy na jedno místo a přichystány k likvidaci. Každý účastník si mohl tu nejhezčí borovičku odnést za pomoc domů, někteří mysleli také na své příbuzné a vybrali boroviček více. Při teplém čaji byli všichni včetně dětí seznámeni s posláním naší organizace, s našimi úmysly na této lokalitě a významem prací zaměřených na ochranu modráska hořcového.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281