Průzkum vybraných skupin bezobratlých na lokalitě Boskovštejn - Měchounčný kopec (2012)

Pro poznání hodnoty jedné z lokalit v Boskovštejně a plánování zásahů na ní byl proveden podrobný průzkum bezobratlých podpořený z grantového programu ČSOP Ochrana biodiverzity 2012 pod názvem "Průzkum vybraných skupin bezobratlých na lokalitě Boskovštejn- Měchounčný kopec". Průzkum byl proveden od května do října 2012 zoology z občanského sdružení ZO ČSOP Kněžice (Ing. Václav Křivan - brouci, denní motýli, Mgr. Aleš Jelínek - pavouci) a zoologem z obecně prospěšné společnosti Hamerský potok (Ing. Petr Hesoun - rovnokřídlí, kudlanky). Výstupem je komentovaný seznam druhů a také návrhy konkrétních opatření ve prospěch ohrožených významných druhů. Během průzkumu bylo na Měchounčném kopci nalezeno celkem 139 druhů brouků, 44 druhů denních motýlů, 3 druhy vřetenušek, 10 druhů rovnokřídlých a 1 druh kudlanky. Prokázán byl výskyt 7 zvláště chráněných druhů a 15 druhů uvedených v Červeném seznamu bezobratlých.

Z nalezených dat, která jsou k dispozici v závěrečné zprávě umístěné na webu ZO ČSOP Kněžice, je potřeba vyzdvihnout výskyt vzácného stepního sarančete Stenobothrus nigromaculatus, jehož nejbližší známá lokalita byla na Vysočině v údolí řeky Brtnice, kde však druh v důsledku nevhodného managementu lokality zřejmě vymizel. Dále je významným objevem také běžník vřesovištní (Xysticus striatipes), pavouk vyskytujícího se vzácně na bylinné vegetaci zachovalých stepních biotopů, písčin a vřesoviš. Na Znojemsku je znám dosud pouze ze sprašových teras u Ječmeniště a vřesoviš v okolí Havraníků a Popic. Na sledované lokalitě u Boskovštejna přitom patří k jedněm z nejhojnějších nalezených druhů, což dokládá její vysokou biologickou hodnotu.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281