Ochrana přírody na Českomoravské vrchovině - Ochrana lesů (2011)

Konání semináře bylo podpořeno v rámci projektu "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" financovaného SFŽP a MŽP.

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281