Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině (2015)

Seminář se konal v rámci projektu "Přírodní rozmanitost Vysočiny" podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281