Druhé kosení Opatovských strání

Spolupráce ZO ČSOP Kněžice s TJ Sokol Opatov a městysem Opatov by měla pokračovat i po skončení loňského pilotního projektu " Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě" podpořeného Nadací VIA. Pracovníci ZO ČSOP Kněžice se již 3 roky starají o bývalou obecní pastvinu za Opatovem směrem na Kněžice a stejně tomu bude i letos. Loni se nám podařilo zapojit veřejnost do opravy kamenné zídky u kaple sv.Anny, ale byli jsme neúspěšní v zapojení občanů do péče o přírodně cennou lokalitu Opatovských strání. Druhým pokusem bude červnová sobota 11.6.2011, kdy se chystáme od ranních hodin pokosit alespoň část této lokality. Zveme proto všechny občany Opatova a okolních obcí i zájemce o přírodu Opatova na tuto dobrovolnickou akci v rámci osvětové kampaně "Podpora biodiverzity na Českomoravké vrchovině" podpořené SFŽP a MŽP. Občerstvení bude zajištěno. Pozvánku naleznete v příloze.

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281