Kleniční vrch - v dešti přece uklizený

ZO ČSOP Kněžice a Městský úřad v Dačicích zorganizoval pro všechny dobrovolníky a milovníky přírody z Dačic a okolí dne 27.5.2011 od 13h úklidovou akci spojenou se zahájením péče o vzácnou lokalitu "Pastvina na Kleniční". Pastvina na Kleničí o výměře cca 1,5 ha se nachází okolo kóty Kleniční (523 m n.m.), 2 km SV od města Dačice u silnice směrem na Novou Říši.

Na vrcholu kóty najdeme bývalý selský lůmek, na okolních svazích se nachází vegetace suchých trávníků s výskytem významných druhů rostlin (např. bukvice lékařská, chrpa latnatá, pavinec horský, smělek jehlancovitý), která bývala dlouhodobě kosena místními hospodáři, v posledních letech však zůstává ladem a zarůstá expanzivními druhy trav a nálety dřevin. Cílem první akce pro širokou veřejnost v této lokalitě byl úklid černé skládky v místech selského lůmku a pokosení invazí třtiny na okolní ploše. Z důvodu silného deště se úklidu nezúčastnila žádná veřejnost a černá skládka zmizela do odpadkových pytlů pod rukama 3 pracovníků ZO ČSOP Kněžice a 1 pracovnice Odboru životního prostředí MěÚ v Dačicích. Na kosení třtiny nedošlo, tak jsme si po úklidu prohlédli nevelkou lokalitu s odborným výkladem o přírodních hodnotách lokality a významu péče o ni. Odpadkové pytle a drobné ocenění poskytnul Český svaz ochránců přírody jako součást celostátní akce "Ukliďme svět!". Odvoz odpadkových pytlů zajistil OŽP MěÚ v Dačicích. Akce byla uspořádána v rámci osvětové kampaně ZO ČSOP Kněžice " Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" podpořené SFŽP a MŽP.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281