Májovou Třebíčí

Dne 8.5.2011 se konala "Přírodovědná vycházka májovou Třebíčí", kterou jsme zorganizovali společně s další základní organizací ČSOP v Třebíči v rámci osvětové kampaně "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" podpořené SFŽP a MŽP.

Sraz byl v 9 hod na lávce Ludvíka Svobody pod Masarykovou vyhlídkou. Na vycházku Týnským údolím a na Hrádek se vydalo 12 dospělých a 5 dětí. Malá skupinka ověnčena fotoaparáty a dalekohledy vzbuzovala zájem kolemjdoucích, ale nakonec se už nikdo nepřidal. I přes ne příliš příznivé počasí jsme viděli zástupce hmyzí i ptačí fauny a také rostlin žijící a rostoucí v této zelené oáze uprostřed města a dozvěděli jsme se o významu zbylých stepí a suchých trávníků v krajině i o péči o tyto drobné leč v dnešní době o to významnější lokality.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281