Naše lesy na prahu třetího tisicíletí

Inspirován Mezinárodním rokem lesů uspořádal Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek ve Velkém Meziříčí dne 7.4.2011 populárně-naučnou přednášku a navazující nedělní vycházku. Mottem celé akce byla otázka, jak na tom jsou naše lesy na prahu 3. tisíciletí. Obě akce pro veřejnost byly uspořádány v rámci osvětové kampaně "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" vedené ZO ČSOP Kněžice a podpořené SFŽP a MŽP.

Posluchači přednášky se dozvěděli, jak to bylo a je s našimi pralesy, jak se v lesích hospodařilo dříve a jak se hospodaří nyní, též co v našich lesích žije a co už naopak u nás není. Společně s Mgr. Filipem Lysákem, který celou akci vedl, hledali rovněž odpověď na otázky, proč naše lesy chřadnou a co bychom mohli udělat pro obnovu jejich ztracené rovnováhy. Navazující nedělní vycházka zavedla téměř čtyřicet účastníků do jednoho z posledních zbytků přírodě blízkého lesa na Velkomeziříčsku - do lokality Libenice v Nesměřském údolí. A bylo co obdivovat! V ostrém kontrastu s okolní smrkovou monokulturou rozkvétal tento les podléškami, dymnivkami a křivatci. Objevili jsme i lýkovec či vzácnou kyčelnici devítilistou. Slunečné počasí v údolí, které nám poskytlo závětří, jen dokreslilo příjemně strávené nedělní odpoledne.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281