Setkání s hořečkem a ovečkami v Radoníně

Přírodovědná vycházka do Přírodní památky Na Kopaninách přímo v Radoníně, který se nachází 1,5 km od odbočky za Novou Brtnicí ze silnice č. 405 z Třebíče do Jihlavy se uskuteční v rámci celostátní kampaně Českého svazu ochránců přírody "Setkání s přírodou" dne 11.6.2011. Sraz je ve 13 h u kapličky v obci Radonín. Vycházka s ukázkou významných druhů především motýlů, brouků a rostlin bude doplněna informacemi o způsobu a důvodech péče o toto území a prohlídkou stáda ovcí plemene Cigaja. Vycházka potrvá 2-3 hodiny. Na péči o tuto významnou lokalitu se společně se ZO ČSOP Kněžice podílí obec Radonín. Obuv a oblečení do terénu. Dalekohled vítán. Akce je součástí projektu " Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" podpořeného SFŽP a MŽP.

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281