Vladislavská step v hledáčku fotoaparátu

Ve středu 11.5.2011 v odpoledních hodinách přivítala rozrazily ozdobená step ve Vladislavi desítku místních fotografů či zájemců o poznání přírodních hodnot této výjimečné lokality. Fotografickou exkurzi do rostlinné a především hmyzí říše Vladislavi uspořádala ZO ČSOP Kněžice společně s městysem Vladislav a ZŠ Vladislav v rámci osvětové kampaně "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" podpořené SFŽP a MŽP.

Účastníci exkurze mohli proniknout do života motýlů, brouků a mravenců či se dozvědět o nenápadných rostlinných druzích suchých trávníků. K focení byl kupříkladu rozrazil rozprostřený, smetánka červenoplodá, řeřicha ladní nebo různé druhy rozchodníků. Z živočichů pak motýli poetických jmen jako modrásek rozchodníkový, soumračník jahodníkový nebo běžná pěnodějka červená a pružník. Největším objevem nejen pro fotografy, ale také entomologa Václava Křivana ze ZO ČSOP Kněžice, který vycházku vedl, byl zástupce brouků kozlíček Agapanthia dahli pózující na listové růžici bodláku hned vedle vyšlapané stezičky nedaleko cesty nad stepí. Pomalou chůzí s četnými zastávkami obohacené výkladem či lovem originálních fotografických snímků jsme došli od budovy ZŠ ve Vladislavi, přes železniční tra až na stráně u odbočky na Hostákov. Tady jsme mohli účastníkům vysvětlit nutnost péče o vzácné stepi u Vladilslavi a ukázat první úspěchy našich loňských managementových zásahů. Počasí bylo přímo červencové, proto jsme procházku po rozpálené stepu ukončili ještě před 18 hod opět před budovou školy. Další akce za účasti veřejnosti je naplánována na konec června, kdy by měly být pokoseny nejdegradovněší plochy třtiny. Sledujte naše stránky a kalendář akcí.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281