Vyšel Zpravodaj ochrany přírody a krajiny na Vysočině 2011

Počátkem roku 2012 daly nejrůznější organizace působící v ochraně přírody, ekologické výchově a propagaci udržitelného života dohromady zajímavosti a aktivity z uplynulého roku 2011 a vznikl další ročník Zpravodaje ochrany přírody a krajiny na Vysočině. Zpravodaj opět vydalo Regionální centrum ČSOP pro Vysočinu, které vede ZO ČSOP Kněžice. Díky projektu podpořeného SFŽP a MŽP s názvem " Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině", jehož nositelem je právě ZO ČSOP Kněžice, se podařilo vytisknout 500 ks dalšího ročníku Zpravodaje. Tištěná verze je zdarma, distribuci zajišuje Marta Vaverková (marta.vaverkova@chaloupky.cz). Elektronická verze je ke stažení v příloze nebo v kapitole Publikace. Děkujeme všem autorům příspěvků a fotografií a přejeme příjemné počtení!!!!

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281