Na pomoc jarní přírodě přispěchalo sdružení Krajina

Letošní dobrovolnická akce " Na pomoc jarní přírodě" proběhla o víkendu 11.-13.6.2010 v rámci projektu "Podpora zapojení obyvatel Vysočiny do ochrany přírody a krajiny", jehož nositelem je sdružení Krajina.

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Státního fondu životního prostředía Ministertva životního prostředí z programu "Ekologická výchova, vzdělávání, osvěta a poradenství". Aktivity projektu jsou zaměřeny na zvýšení zájmu obyvatel o ochranu přírody a krajiny zejména prostřednictvím veřejných dobrovolnických a zájmových akcí v přírodě s osvětovým efektem. V projektu je dána přednost praktickým akcím před aktivitami propagačními.

V rámci akce se uskutečnilo za pomoci dobrovolníků kosení a sušení sena na 3 lokalitách v okolí sídla ZO ČSOP Kněžice. Jednalo se o zbytky suchých strání u obce Opatov, dále suché bývalé obecní pastviny a louky u obce Štěměchy a vlhké louky v okolí PR Na Podlesích u Hrutova. Účastníci si vyzkoušeli tvrdou práci našich předků při ručním kosení kosami a hrabání trávy. Akce trvala od pátku 11.6 od 18 h do neděle 13.6. do 14 h a zůčastnilo se jí průběžně celkem 18 dobrovolníků. Zapojily se také děti ze základní školy v Kněžicích. Odpracováno bylo více než 300 h jednak na uvedených lokalitách a také na farmě ZO ČSOP Kněžice v Zašovicích. Součástí akce byla také sobotní vycházka na významnou přírodní lokalitu poblíž Zašovic - Salátúv kopec, která byla určena zejména místním obyvatelům a účastníkům kosení. Cílem bylo seznámit veřejnost s významnými druhy rostlin a živočichů typických pro suché louky a pastviny a představit jim způsoby péče o přírodu v jejich okolí.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281