Péče o step v Týnském údolí v Třebíči zahájena

Dne 19.3.2011 proběhla akce "Jarní řádění na stepi". Pořadatelem této akce pro širokou veřejnost byla ZO ČSOP Kněžice a Třebíč ve spolupráci MěÚ města Třebíče. Záměrem této akce bylo vyřezávání náletových dřevin na svažitém pozemku naproti Židovskému hřbitovu v Týnském údolí - stepi, která v současné době zarůstá nálety jasanů,akátů, trnek atd. Součástí této akce bylo seznámení veřejnosti s důvodem tohoto záměru a pozvání na jarní vycházku po přírodně zajímavých lokalitách v Třebíči. Termín bude upřesněn ( přelom dubna, května).

Sraz účastníků byl v 9 hodin u rybníka Babák. Naštěstí se nevyplnila nepříznivá předpověď počasí a tak i přes poměrně chladné ráno dorazily dvě desítky nadšenců. Město Třebíč zajistilo odvoz vyřezaných dřevin na skládku za Třebíčí, kde budou seštěpkovány. Zeštěpkovaná hmota bude pak použita firmou TTS k vytápění obytných domů v Třebíči. Práce probíhaly s krátkou přestávkou na občerstvení od 9h do 13h, kdy se účastníci a organizátoři rozešli do svých domovů. Závěrem lze říci, že se podařilo, alespoň částečně, stepi vrátit původní tvář (ze snímku z roku 1953 je patrné, že se na lokalitě nenacházely téměř žádné stromy) a ZO ČSOP a město Třebíč hodlají v budoucnu v tomto záměru nadále pokračovat, tzn. udržet step v takovém stavu, aby byla vhodná pro suchomilné rostliny a živočichy vázané na tyto společenství. Akce je součástí dvouleté kampaně ZO CSOP Kněžice " Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" podpořené SFŽP a MŽP. Více o kampani v sekci Projekty.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281