Pojišovna ING přiložila ruku k dílu v Martinicích

Firemní dobrovolnictví se pomalu ale jistě stává součástí aktivit ČSOP Kněžice. Spolupráce s Fórem dárců započatá v roce 2010 na jaře se osvědčila. V červnu nám na lokalitě Vladislav pomáhalo 18 zaměstnanců pojišovny Kooperativa, ve čtvrtek 14.10.2010 přijelo 13 pracovníků pojišovny ING.

Svůj dobrovolnický den spočívající v pomoci na lokalitě Martinická cihelna u Velkého Meziříčí si vybrali z bohaté nabídky na serveru www.zapojimse.cz. Zaměstnavatel hradí svým zaměstnancům účastnícím se dobrovolnického dne stravu a pracovní pomůcky. Počasí nám přálo a tak šla práce pěkně od ruky. Jedna skupinka stahovala na plachtách pokosenou trávu z části starého sadu, druhá hrabala listí na terasách, třetí skupinka vyřezávala a pálila trnky a čtvrtá skupinka obsluhovala objednaný štěpkovač. Odpoledne jsme se rozdělili a jedna část odjela na druhou nedalekou lokalitu, aby tam shrabala pokosenou louku. Druhá část zatím shrabala louku pod terasami na místě. Po práci jsme si společně opekli špekáčky na loni vyřezaných trnkách. Pomocníci z ING odjížděli spokojeni s medem z Chaloupek a literaturou z obchůdku ČSOP Kněžice. Firemní dobrovolnictví a spolupráci s Fórem dárců můžeme po dvou dobrých zkušenostech jen doporučit.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281