Staré ovocné odrůdy

V letech 2000 až 2003 pečoval ČSOP Kněžice o starou ovocnou alej na cestě z Brtnice do Uhřínovic. Byla provedena evidence stromů, určily se odrůdy zejména jabloní a hrušní. V lednu 2003 byly pracovníky MZLU Brno odebrány rouby, v září téhož roku jsme odeslali vzorky jablek na určení taktéž na MZLU. Do aleje byly dosázeny stromky.

Alej kolem silničky z Brtnice do Uhřínovic je přibližně 1,5 km dlouhá. Je tvořena 129 ovocnými stromy - převážně jabloně, méně hrušně, několik třešní a švestek. Alej je stará asi 70 let, vysázel ji místní učitel se svými žáky. Alej nebyla 40 let udržována. Alej je významným genetickým zdrojem původních druhů ovocných stromů. V roce 2000 zde byly provedeny první odborné zásahy studenty z MZLU Brno pod vedením docenta Řezníčka. ČSOP Kněžice ve spolupráci s Městským a Okresním úřadem Jihlava dosáhlo vyhlášení významného krajinného prvku "Ovocná alej v Uhřínovicích".

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281