Voláme dobrovolníky do zbroje! Tedy do Vladislavi!

Tradiční pastviny v okolí Vladislavi jsou v rámci regionu výjimečně hodnotné z hlediska ochrany přírody. Přitom tyto pastviny rychle degradují a mizí (zarůstají křovím a třtinou křovištní, jsou zalesňovány, ustupují zástavbě). Přírodní hodnota klesá a přitom mizí celá řada chráněných a ohrožených rostlin a živočichů, jejichž výskyt je dnes v rámci Vysočiny výjimečný (a v některých případech i v rámci ČR). ZO ČSOP Kněžice se snaží o praktickou ochranu části plochy pastvin. Je potřebné ukázat, že pastviny nejsou jen kusem pozemku, který v moderní době ztratil smysl, ale že toto unikátní území, které mají obyvatelé Vladislavi za humny, má svou hodnotu a využití i dnes. Přidte nám tedy ještě do polovny dubna pomoci (kdykoliv) vyřezávat nálety dřevin a křoví. Pomůžete výjimečným živočichům a rostlinám, které nemají v tomto regionu obdoby. Ozvěte se nám, prosím, na tel: 721 321 281 nebo adresu vaclav.krivan@chaloupky.cz. Děkujeme.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281