Pozemkový spolek Chaloupky, snaha zachovat krajinu pestrou

Tento název nese nová publikace ZO ČSOP Kněžice, která vznikla v rámci "Rozvojového projektu Pozemkového spolku Chaloupky pro rok 2010" z programu Místo pro přírodu Českého svazu ochránců přírody. Tato barevná brožura formátu A5 popisuje na 40 stranách aktivity Pozemkového spolku Chaloupky a bude sloužit k propagaci praktické ochrany přírody na veřejnosti, při jednáních s vlastníky, obcemi a krajem. Publikace je neprodejná, distribuci bude zajišovat ZO ČSOP Kněžice vlastnoručně. Pro zájemce je v příloze ke stažení.

Pozemkový spolek Chaloupky byl akreditován Národní radou pozemkových spolků dne 6.3.2008 a funguje při ZO ČSOP Kněžice na Třebíčsku, Jihlavsku, Velkomeziříčsku, Žďársku, Dačicku, Moravskobudějovicku a Znojemsku. Významným impulzem pro rozvoj pozemkového spolku bylo založení Centra ochrany přírody Chaloupky - odborného pracoviště při ZO ČSOP Kněžice v roce 2009. Personální kapacita umožnila intenzivnější vyhledávání významných přírodně cenných území i drobnějších lokalit, vlastní provádění kvalitních průzkumů, následné efektivnější jednání s vlastníky (např. obce, soukromí vlastníci, Lesy ČR, s.p., Pozemkový fond ČR) a v neposlední řadě lepší zázemí pro praktickou péči a celkové vedení pozemkového spolku. V roce 2009 byla Pozemkovým spolkem úspěšně vykoupena první významná lokalita v obci Štěměchy.

V současné době pečuje Pozemkový spolek Chaloupky o 1,75 ha vlastních pozemků, 9 ha pronajatých pozemků a získalo souhlasy vlastníků na 28,8 ha pozemků na přírodně cenných nechráněných lokalitách. Kromě 1,75 ha přírodně cenné lokality ve Štěměchách vlastní ZO ČSOP Kněžice zhruba 14 ha z přírodního hlediska nezajímavých pozemků (dříve intenzivně obhospodařované louky a pole), které se nacházejí většinou v okolí střediska ekologické výchovy Chaloupky. Na 5 ha těchto pozemků vybudovala ZO ČSOP Kněžice na jaře 2009 pastviny a zahájila tak svou zemědělská činnost, jejímž cílem je co nejdříve fungovat v režimu ekologického zemědělství a poskytovat zázemí pro praktické ochranářské činnosti ZO ČSOP Kněžice včetně Pozemkového spolku Chaloupky. ČSOP Kněžice je vlastníkem menšího stáda ovcí plemene Cigaja, se kterým svépomocí zajišuje pastvu na chráněných i nechráněných územích na pomezí Třebíčska a Jihlavska.

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281