Pozemkový spolek ZO ČSOP Kněžice byl oceněn v rakouském Hornu

Pozemkový spolek ZO ČSOP Kněžice byl oceněn v rakouském Hornu. V kategorii Životní prostředí, ochrana klimatu a mobilita do 1000 obyvatel byl v rámci projektu MA-G21 Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku oceněn nᚠprojekt, který se zabývá obnovou tradičních pastvin, luk, mokřadů a dalších přírodně cenných lokalit v kraji.

Nejlepší projekty, které byly v posledních dvou letech oceněny v soutěži Skutek roku, se v pondělí 12. 11. 2012 porovnávaly s projekty z Dolního Rakouska. Ze 14 vítězných projektů obou regionů je osm z Kraje Vysočina. V průběhu setkání realizátorů všech nominovaných projektů, které zorganizoval Kraj Vysočina a zástupci země Dolního Rakouska, byly představeny informace o projektech v jednotlivých kategoriích spolu s fotografiemi z jejich realizace. Vítězové jednotlivých kategorií byli vyhlášeni vedoucími odborů regionálního rozvoje obou organizátorů. Předání cen proběhlo v rámci projektu MA-G21 Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281