Projekty PS Chaloupky v roce 2009

Činnost pozemkového spolku působícího při ZO ČSOP Kněžice byla v roce 2009 posílena dvěma úspěšnými projekty.

Českým svazem ochránců přírody byl podpořen projekt "Rozvoj činnosti pozemkového spolku Podhorácko (dřívější název) v roce 2009". Hlavním cílem tohoto projektu byla podpora činnosti pozemkového spolku v oblasti výběru a identifikace dalších významných pozemků v zájmové oblasti, jednání s vlastníky a zpracování podkladů pro výkupy pozemků. V roce 2009 se právě díky tomuto projektu podařilo získat na některých lokalitách dlouhodobé souhlasy s péčí. Jednalo se většinou o pozemky v majetku obcí (např. Štěměchy, Opatov, Lubnice, Dačice, Vladislav). V případě jednání s městysem Štítary získala dokonce dlouhodobý pronájem pozemků od obce na nově objevené lokalitě modráska hořcového na Moravě. Za zmínku stojí spolupráce s městysem Vladislav ohledně záchrany tradičních obecních pastvin v okolí Vladislavi, který dal souhlas s péči prováděnou ZO ČSOP Kněžice na více než 10 ha svých pozemků. V rámci tohoto projektu byl také zpracován znalecký odhad ceny pozemku na lokalitě Ptáčov pro další jednání s vlastníkem. Rovněž úspěšně bylo jednání s Lesy ČR, s.p. v případě drobné rašelinné loučky nedaleko Českého Rudolce či jednání s panstvím Podstatzky-Lichtenstein ohledně lokalit Martinice a Netín. Druhým projektem zaměřeným na jednání s vlastníky a realizaci výkupu pozemků byl projekt "Záchrana přírodně cenných lokalit Podhorácka - místní spolupráce s vlastníky" podpořený z Programu podpory regionů ČSOB a Poštovní spořitelny. Díky tomuto projektu byly do vlastnictví ZO ČSOP Kněžice úspěšně vykoupeny 1,7 ha pozemků v lokalitě Na vrchách v blízkosti Štěměch, kde se nachází největší kolonie mravence Formica foreli a kde ZO ČSOP Kněžice pečuje o suché trávníky již od roku 2004.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281