Opatovští se seznámili s hnědáskem

Sobotní dopoledne dne 26. června 2010 se konala první akce pro veřejnost, občany Opatova a okolních obcí v rámci projektu "Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě", který je společným počinem ZO ČSOP Kněžice, obce Opatov a Sokola v Opatově a byl podpořen Nadací VIA. Cílem akce bylo představit především místním obyvatelům zajímavé přírodní lokality a jiné přírodní zajímavosti v jejich okolí.

Vycházka do okolí Opatova vedla od úřadu městyse po silnici na Kněžice, dále přes les k rybníku Zlatomlýn a odtud po polní cestě nad údolím Brtnice zpět do Opatova. Hlavní pozornost byla věnována suchým stráním kolem silnice na Kněžice. Jedná se o zbytek přírodních suchých trávníků na prudkých svazích. O tyto obecní pozemky, které bývali tradičními pastvinami, pečuje ČSOP Kněžice již třetím rokem. Účastníci měli možnost se seznámit s typickými druhy rostlin a živočichů na této lokalitě a způsobem péče. Během další cesty k rybníku Zlatomlýn byly prezentovány příklady dlouhodobě neudržovaných vlhkých luk a místo s výskytem bolševníku velkolepého. Diskutována byla otázka hospodaření člověka v krajině a šíření invazních druhů. U rybníka Zlatomlýn se diskuse dotkla hospodaření na rybnících a ochrany mokřadů. Cestou k Opatovu byla navštívena lokalita se zbytkem suchomilné vegetace na terase Brtnice, kde byla nalezena ohrožená užovka hladká. Cestou kolem čistírny odpadních vod pod Opatovem se diskutovalo o kvalitě vody v říčce Brtnici a eroznímu ohrožení okolních svažitých polí. Na konec byla pro nejmladší účastníky uspořádaná soutěž o drobné upomínkové předměty. Otázky směřovali zejména na přírodní a místopisná témata zmiňovaná během vycházky. Díky krásnému počasí a živému zájmu účastníku o přírodu a diskutovaná témata se akce velice vydařila a byla účastníky pozitivně hodnocena.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281