Přírodní dědictví Opatova

Dalším počinem ZO ČSOP Kněžice, úřadu městyse Opatov a TJ Sokol Opatov v rámci komunitního projektu "Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě" podpořeného Nadací VIA byla populárně-naučná přednáška pořádaná dne 19.2.2011 v Opatově. Pozváni byli nejen členové TJ Sokola Opatov, ale všichni obyvatelé Opatova, široká veřejnost a obdivovatelé okolí této obce. V sobotní podvečer se v zasedací místnosti městyse Opatov sešla kromě zástupců pořádajících organizací desítka obyvatel Opatova a přilehlých obcí (např. Štěměchy), aby si z úst přednášejícího Václava Křivana ze ZO ČSOP Kněžice poslechli poznatky z historického vývoje krajiny a seznámili se s nejcennějšími částmi přírody v okolí obce Opatov.

Účastníci přednášky zavzpomínali na dřívější tradiční formy drobného hospodaření a byli upozorněni na jeho výhody a pozitivní dopady na rozmanitost přírody Opatova. Pracovníky ZO ČSOP Kněžice jim bylo vysvětleno, že dnešní praktická ochrana přírody se snaží poučit z práce našich předků, napodobit ji v místech, kde je to ještě možné a tak zachránit poslední ostrůvky biodiverzity na Vysočině. Ladem ležící obecní pozemky, které bývaly dříve nejčastěji pastvinami, jsou jedněmi z těch drobných přírodně cenných lokalit, které mohou být dobrou ukázkou významu péče o hospodářsky neatraktivní území, jejího vlivu na biodiverzitu krajiny a tím kvalitu našeho života na venkově. ZO ČSOP Kněžice dále prezentovalo nejvzácnější i nejtypičtější druhy živočichů a rostlin v okolí Opatova (Opatovské zákopy, stráně u Opatova, okolí rybníka Zlatomlýn atd.) a upozornila na rozdíly mezi zmijí obecnou a užovkou hladkou, které jsou často i v Opatově zaměňovány. Poslední akcí z tohoto malého komunitního grantu bude beseda s občany Opatova, promítání fotek ze společných akcí v průběhu projektu a přírodovědný kvíz naplánované na 18.3.2011 opět v zasedací místnosti městyse Opatov. Na této besedě budete moci vyslechnout také přednášku historického vývoje obce, kterou slíbilo vedení obce. Spolupráce ZO ČSOP Kněžice s městysem Opatov a TJ Sokol bude pokračovat i po skončení tohoto projektu a to v rámci větší kampaně ZO ČSOP Kněžice s názvem "Podpora biodiverzity na Českomoravské vrchovině" podpořené SFŽP a MŽP do roku 2012.

Více o projektu a našich aktivitách se dočtete na webu obce www.opatov.cz či webu ČSOP Kněžice www.csopknezice.cz. v sekci Projekty.


Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281