Skončil projekt Péče o přírodní a kulturní dědictví obce Opatov na Moravě

Poslední akcí tohoto malého komunitního projektu podpořeného Nadaci VIA, jehož nositelem je ZO ČSOP Kněžice a partnery městys Opatov a TJ Sokol Opatov, byla beseda s občany Opatova dne 18.3.2011,kde se promítaly fotky ze společných akcí v rámci projektu, soutěžilo v přírodovědném kvízu a předávaly výstupy z projektu. V zasedací místnosti městyse Opatov se sešlo 12 zájemců o přírodu Opatova. Na této besedě si vyslechli také přednášku o historii těžby zlata v Opatově z úst pana Houzara z Jihomoravského muzea v Brně a pana Vokáče z Muzea Vysočiny Jihlava. Spolupráce ZO ČSOP Kněžice s městysem Opatov a TJ Sokol byla završena předáním barevných posterů k vyvěšení na obci, které informují o projektu a jeho aktivitách, a barevné skládačky o kulturních a přírodních hodnotách Opatova. Více o uzavřeném komunitním projektu se dočtete v závěrečné zprávě.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281