Přírodní rozmanitost a ochrana přírody na Vysočině

Tradičně v lednu, letos ve dnech 29.-30.1.2015, jsme uspořádali odborný seminář pro všechny zájemce z řad jiných NNO, odborných institucí, státních organizací či krajských samospráv, ale i pro veřejnost na téma "Rozmanitost přírody a ochrana přírody na Vysočině". Tento ročník se konal ve spolupráci s pobočkou ČSO na Vysočině v rámci projektu "Přírodní rozmanitost Vysočiny" podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Akce se uskutečnila v prostorách Výukového střediska ČVUT v Telči. Hlavní témata setkání byla: novinky v poznání biodiverzity v oblasti Českomoravské vrchoviny a management přírodních biotopů, zkušenosti z praxe, teoretické poznatky a příklady. Podrobný program naleznete v příloze.

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281