Přírodní rozmanitost Vysočiny v roce 2016

Největším úkolem odborných pracovníků byla v roce 2016 práce na projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny. Úkolem naší organizace v tomto projektu bylo shromáždit údaje o výskytu pavouků, vážek a vybraných skupin brouků (střevlíci, tesaříci, rákosníčci) na území Kraje Vysočina. V tomto roce probíhala celá řada terénních aktivit zaměřených na doplnění údajů k málo známým druhům nebo cílené průzkumu některých lokalit. Dále byl také zpracováván materiál shromážděný v předchozích letech, probíhala excerpce literárních údajů, rukopisů a databází.

Na základě předběžných výsledků bylo zjištěno na území Kraje Vysočina zhruba 600 druhů pavouků, 59 druhů vážek, 148 druhů tesaříků, 331 druhů střevlíků a 23 druhů rákosníčků. Získáno bylo téměř 20 000 záznamů o výskytu těchto skupin v rámci Kraje.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281