Boskovštejn má broukoviště

V rámci projektu "Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn" proběhla dne 24.11.2012 další osvětová tentokrát více pracovní akce v třešňovém sadu na pravém břehu řeky Jevišovky. Cílem byla likvidace pokácených dřevin z jara a dočištění podrostu sadu po letní pastvě ovcí. Sešlo se 13 dobrovolníků z toho 3 děti. Sobotní dopoledne se Boskovštejnem nesl zvuk zaneprázdněného štěpkovače. Dobrovolníci z řad ZO ČSOP Kněžice (i děti) a místních obyvatel se pustili do hromady klestu, větví a křovin, která vznikla na jaře při vstupu do třešňového sadu na pravém břehu řeky Jevišovky. Během 4 hodin zmizela ve štěpkovači a v plamenech ohně nejen celá dlouhá hromada, ale také větve zanechané firmou E.ON po čištění dřevin pod elektrickým vedením.

Pracovníci ZO ČSOP Kněžice prošli znovu celý sad a po letošní pastvě ovcí dočistili zbylé nedopasky. Zároveň ošetřili staré polámané stromy a odstranili zlomené větve po letošních bouřkách. Mrtvé trouchnivějící dřevo bylo srovnáno na jednu hromadu na dolní hraně sadu jako základ pro broukoviště. Toto místo bylo opatřeno dřevěnou naučnou tabulí informující návštěvníky sadu o významu mrtvého dřeva ponechaného na této lokalitě a představující nejtypičtější živočišné milovníky starých dutin a vykotlaných pařezů. Na závěr příjemného dopoledne stráveného prací na čerstvém vzduchu (i když za rachotu štěpkovače) si pomocníci mohli opéct špekáčky od dačického řezníka. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281