Děti ví, co skrývá mrtvé dřevo

V rámci Dne dětí, který se v Boskovštejně konal dne 2.6.2012, byla pro děti a mládež vyznačena po obci a jejím okolí dovednostní stezka s několika stanovišti, z nichž jedno patřilo ZO ČSOP Kněžice. Ta si připravila nejen všemožné přírodovědné kvízy, skládačky a poznávací testíky, nýbrž také seznámila soutěžící děti se svým záměrem společně s obcí zachránit a pečovat o starý třešňový sad. Děti měli možnost na obrázcích poznat běžné i vzácnější obyvatele sadu, dozvěděly se, co potřebují k životu a jak je chránit. Dále jim bylo vysvětleno, proč se na jaře v sadu vyřezávalo křoví, proč budou v létě v sadu ovečky a jak se mohou děti zapojit do péče o jejich sad. Den dětí nebyl poslední příležitostí pro děti, jak se seznámit s přírodou ve své obci, nebo hned v červenci jsou zvány na přírodovědnou vycházku s průvodcem. Na všechny akce v rámci společného projektu ZO ČSOP Kněžice a obce Bokovštejn s názvem "Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn" podpořeného Nadací VIA jsou zvány především děti.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281