Jarní exkurze na Měchounčný kopec

V březnu 2013 proběhla na Měchounčném kopci první opatření provedená za účelem záchrany stepní flory a fauny v režii ZO ČSOP Kněžice v rámci projektu " Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn". Jednalo se o pokácení 7 ks borovic, které svým vzrůstem zastiňovaly významnou plochu lesostepi s výskytem drobných druhů světlomilných rostlin. Na zásahu dne 22.3.2013 se podíleli také zástupci SDH z Boskovštejna. Získané dřevo bylo staženo na úpatí kopce a bude použito na společenských akcích obce, větve a drobnější klest byly spáleny. V pátek 12.4.2013 pracovníci ZO ČSOP Kněžice pokračovali v uklízení po zásahu a vyřezávání křovin. Nápomocni jim byli dva pracovníci na VPP zaměstnaní obcí. Mockrát za posily děkujeme. Lokalita tak byla připravena na jarní pastvu ovcí, které se na Měchounčný kopec vrátí po několika desetiletích, kdy tato step byla využívána jako obecní pastvina. V důsledku deštivého a větrného počasí dorazili na exkurzi 2 skalní zájemci o přírodu Boskovštejna paní Jindřiška Křehnáčová a paní Alenka Nechvátalová. Nejenže obě dámy podaly vynikající fyzický výkon při výstupu, ale ještě pomáhaly s hledání dalšího druhu křivatce, který kolegové na Měchounčném kopci objevili. Poté, co si ukázali rozdíly mezi oběma druhy, utíkali se všichni schovat do sucha a do závětří.

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281