O přírodních zajímavostech okolí Boskovštejna

Právě tak se jmenovala populárně-naučná přednáška pro veřejnost a především obyvatele Boskovštejna, která proběhla dne 20.2.2013 v knihovně v Boskovštejně v rámci projektu " Záchrana přírodního dědictví obce Boskovštejn" podpořeného Nadací VIA z programu "ČSOB a ERA pro podporu regionů". Ve středeční odpoledne se v prostorách malé, leč útulné knihovny sešlo na 21 milovníků přírody nejen Boskovštejna a zájemců o vědomosti dvou pozvaných biologů - zoologa z Českého svazu ochránců přírody Kněžice Václava Křivana a geologa z Jihomoravského muzea ve Znojmě Jaroslava Šmerdy.

Oba velice poutavě vyprávěli o botanických, zoologických, geologických a paleontologických skvostech okolí Boskovštejna. Přednášky byly provázeny fotografickou prezentací z míst dobře známých všem přítomným. Pamětníci doplňovali přednášející o své zážitky z dětství a mladých let, přednášející na oplátku slíbili vycházky na prezentované lokality spojené např. s odchytem hmyzu či rýžováním zlata. Příjemné odpoledne završilo pozvání obce na drobné občerstvení, na kterém se nemalým dílem vlastnoručně podílely paní Jindřiška Křehnáčová a paní Alenka Nechvátalová. Účastníci projevily zájem se vídat v těchto prostorách nad zajímavými převážně přírodovědnými či kulturními tématy pravidelněji, a tak se setkáváme na krátká promítání v knihovně vždy ve středu po 20. dni každého měsíce od 17 h. Všichni jsou zváni včetně dalších nápadů na středeční knihovnická setkání (přednáška, promítání, výstava,exkurze).


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie

Ke stažení

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281