Naše lokality

Louky pod PP Urbánkův palouk (TR)

Jedná se o poměrně rozsáhlou enklávu vlhkých pcháčových luk, prameniš a vlhkých lad v různém stupni zachovalosti či degradace. Dlouhodobě strojově kosené části hostí populace celé řady typických druhů rostlin vlhkých luk jako je prstnatec májový, všivec ladní, hadí mord nízký, kozlík dvoudomý a další. Nekosené plochy, které v současné době zabírají zhruba dvě třetiny území, degradují a v závislosti na vlhkosti zde dominují druhy jako je tužebník jilmolistý, skřípina lesní, přeslička bahenní a na sušších místech také třtina křovištní.


Cílem péče by mělo být zachování dosavadní péče v okrajových částech lokality, které je možné provádět strojově. Navazující více podmáčené plochy je možné kosit lehkou mechanizací či ručně. Kosení by mělo probíhat v různých termínech, tak aby nebyly všechny plochy kosené v jednom termínu. Část ploch prameniš nebo tužebníkových lad je vhodné nechat bez péče nebo je kosit jen občas.


Fotogalerie

Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281