Naše lokality

PP Na Kopaninách u Radonína (TR)

Lokalita Na Kopaninách nebo také místním názvem Pálenice je drobný fragment obecních pastvin na severním svahu nad obcí Radonín o rozloze asi 2 ha. V roce xxx zde byla vyhlášena přírodní památka s cílem ochrany populace hořečku českého (Gentianella praecox bohemica). Vlatní plocha chráněného území je dnes asi z poloviny zarostlá náletem dřevin, zbytek jsou různě zachovalé suché až mezofilní trávníky, které již řadu let nejsou pasené. Mimo rezervaci v navazujícím sadu a zbytcích suchých trávníků na místech kamenných snosů dosud přežívají některé typické druhy pastvin a suchých luk. Populace hořečku zde bohužel v posledních deseti letech silně poklesla a druh zde patrně vymírá. Naopak poměrně stabilní je populace velmi vzácné hruštičky prostřední (Pyrola media), vemeníku dvoulistého (Platanthera bifolia) nebo kociánku dvoudomého (Antennaria dioica). Z živočichů se zde hojně vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis), mnohem vzácnější je užovka hladká (Coronella austriaca). V roce 2010 se podařilo po mnoha letech obnovit pastvu ovcí a také podstatnou redukci náletu dřevin v nejcennějších plochách a to nejen v chráněném území, ale i v navazujícím sadu a jeho okolí. Na péči o tuto významnou lokalitu se společně podílí Centrum ochrany přírody Chaloupky a obec Radonín.

Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281