Naše lokality

Prameniště, Předín (TR)

Rozsáhlá luční enkláva, kde se sbírají prameny a zásobují vodou Předín a Štěměchy. Lokalita se nachází v I. pásmu PHO. Říká se jim Panské louky a byly vždy sečené asi v rozsahu 10 ha. Jenže v souvislosti s vodním zdrojem byly v okolí umístěny cedule zákaz vstupu a všichni si mysleli, že už se tam nesmí síct a že to tak je dobře. V průběhu roku 2015 se podařilo domluvit podmínky obnovy hospodaření na loukách s provozovatelem jímačů pitné vody (VAS Třebíč) a vlastníkem pozemků (obec Předín). Obě strany byly rády, že okolo pramenů budou pěkné čerstvé louky a ne přerostlé louky s hnijící stařinou.


Mokřad se zatím neseče. Sečeme jen suchou část, kde se dá jet traktorem, postupem času budeme sečení rozšiřovat i na další místa. Se sečením mokřadu bychom rádi začali už v příštím roce, protože se jedná o nejcennější část. Je zde spousta stromů na pokácení, křoví (spousta práce na desetiletí).


Kombinace prostředí je pestrá - od prameniště, mokřady se vstavači,prstnatci, kozlíky po suchou část, kde se vyskytují mateřidouškové plošky, hadí mord nízký (Scorzonera humilis) nebo světlík lékařský (Euphrasia officinalis).


Z průzkumu bezobratlých živočichů


Během průzkumu v roce 2016 zde bylo nasbíráno 99 druhů brouků, z nichž 1 je uveden v červeném seznamu bezobratlých a 3 druhy patří mezi zvláště chráněné.


Na lokalitě bylo zaznamenáno celkem 43 druhů denních motýlů a 4 druhy vřetenušek. Z hlediska této skupiny lze hodnotit lokalitu jako velmi bohatou. Významné jsou zejména populace některých ohrožených druhů motýlů vlhkých luk jako jsou hnědásek jitrocelový (Melitaea athalia), h. rozrazilový (M. diamina), perleovec dvanáctitečný (Boloria selene), p. kopřivový (Brenthis ino), o. černočerný (Lycaena dispar) nebo modrásek ušlechtilý (Polyommatus amandus). Bohatě je zastoupena také fauna sušších lučních stanoviš. K významným druhům patří modrásek lesní (Cyaniris semiargus), který je v této oblasti dosud poměrně hojný na zachovalejších lokalitách suchých trávníků a lemů.


Zajímavý je také výskyt mravence rašelinného - vzácný druh na rašelinných loukách, zde spíš na sušších místech.


Fotogalerie

Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie Fotogalerie
Vyrobilo Vergilio
tel. 564 034 582, 721 321 281